UPÍNACIE ZARIADENIA „MADE IN GERMANY“.

Vyrábame upínacie zariadenia pre najrôznejšie priemysly a odvetvia. Všetci naši zákazníci, národní ako aj medzinárodní, očakávajú upínacie zariadenia najvyššej výrobnej presnosti za rozumné ceny.

Naše štandardné upínacie zariadenia, špeciálne upínacie zariadenia a komplexné špeciálne upínacie zariadenia sa vyznačujú precíznosťou, životnosťou a krátkym časom dodania. 

 

 

Odvetvia.

So širokým záberom vysoko presných upínacích zariadení vyrábame presné upínacie zariadenia pre najrôznejšie použitie a všetky priemyselné odvetvia. S takmer storočnými odbornými znalosťami rozvíjame presnú upínaciu techniku.

Značka SWS-Spannwerkzeuge GmbH znamená pre našich zákazníkov riešenia vysokej technickej kvality a upínacie zariadenia s dlhou životnosťou určené pre tých, ktorí hľadajú: Upínacie zariadenia so špecificky definovanými vlastnosťami a konkrétne merateľnými výhodami flexibilne spĺňajúce všetky požiadavky zákazníkov.

Takmer 100% pokrytie všetkých výrobných technológií v jednom podniku určuje kvalitu firmy SWS. Využite naše skúsenosti pre Váš náskok oproti trhu.

V nasledujúcich odvetviach sme doma:

Auto­mobil­ový prie­mysel
Auto­matiz­ačná tech­nika
Elektro­nický prie­mysel
Všeo­becné strojá­rstvo
Medi­cínska techni­ka
Meracia techni­ka
Optický prie­mysel
Nástro­jársky prie­mysel
Výroba strojov

Katalóg Výrobkov