UPÍNACIE ZARIADENIA „MADE IN GERMANY“.

Vyrábame upínacie zariadenia pre najrôznejšie priemysly a odvetvia. Všetci naši zákazníci, národní ako aj medzinárodní, očakávajú upínacie zariadenia najvyššej výrobnej presnosti za rozumné ceny.

Naše štandardné upínacie zariadenia, špeciálne upínacie zariadenia a komplexné špeciálne upínacie zariadenia sa vyznačujú precíznosťou, životnosťou a krátkym časom dodania. 

 

 

Odvetvia.

So širokým záberom vysoko presných upínacích zariadení vyrábame presné upínacie zariadenia pre najrôznejšie použitie a všetky priemyselné odvetvia. S takmer storočnými odbornými znalosťami rozvíjame presnú upínaciu techniku.

Značka SWS-Spannwerkzeuge GmbH znamená pre našich zákazníkov riešenia vysokej technickej kvality a upínacie zariadenia s dlhou životnosťou určené pre tých, ktorí hľadajú: Upínacie zariadenia so špecificky definovanými vlastnosťami a konkrétne merateľnými výhodami flexibilne spĺňajúce všetky požiadavky zákazníkov.

Takmer 100% pokrytie všetkých výrobných technológií v jednom podniku určuje kvalitu firmy SWS. Využite naše skúsenosti pre Váš náskok oproti trhu.

V nasledujúcich odvetviach sme doma:

Auto­mobil­ový prie­mysel
Auto­matiz­ačná tech­nika
Elektro­nický prie­mysel
Všeo­becné strojá­rstvo
Medi­cínska techni­ka
Meracia techni­ka
Optický prie­mysel
Nástro­jársky prie­mysel
Výroba strojov

Katalóg Výrobkov

X

This website uses cookies to ensure the functionality and optimization of the website use. For details about the cookies we use and how to refuse them, please refer to our privacy policy